Κ.Τ.Ε.Ο

Κ.Τ.Ε.Ο

Η σχολή οδηγών "Βλάμης Ανδρεας" αναλαμβάνει τη διεκπαιρέωση του Κ.Τ.Ε.Ο.