2105014647, 2105127575 Κώστα Βάρναλη 77, Πετρούπολη & Ιωαννίνων 174, Σεπόλια sxolesvlami@gmail.com
hero image
 
 
 
 

ΑΔΕΙΕΣ ΤΑΞΙ
Σχολές Οδηγών Βλάμης Ανδρέας | Πετρούπολη - Σεπόλια ΑττικήΣτις σχολές οδηγών ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΜΗΣ, στην Πετρούπολη και τα ΣεπόλιαΑττικής, κύριο στόχο μας αποτελεί η ορθή εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών και η απόκτηση του αντίστοιχου διπλώματος επιβατικού ή επαγγελματικού οχήματος.

Οι επαγγελματίες εκπαιδευτές μας θα προσφέρουν τη γνώση και τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να κινείστε με ασφάλεια και άνεση ως οδηγοί.
 Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημοσίας χρήσης (Ταξί - Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

• Να είναι τουλάχιστον 21 ετών.
• Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορία για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή Β΄ κατηγορία η οποία χαρακτηρίζεται στο παρελθόν ως επαγγελματική.
• Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982 (Α΄65) όπως ισχύει κάθε φορά.
• Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή το Δημόσιο. Εξαιρούνται της απαγόρευσης οι συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 65 έτος, εφόσον συγγενής α΄ βαθμού ή σύζυγος έχει πλήρη κυριότητα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο, με έδρα δημοτικό διαμέρισμα ή διοικητική μονάδα με πληθυσμό 1.000 κατοίκους κατά την τελευταία γενική απογραφή. Στην περίπτωση αυτή, προσκομίζεται η άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.
• Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου Ταξί.
• Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 17 του Ν.3109/2003, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παραγρ. 2δ. του Π.Δ.243/1987 και Π.Δ.244/1987. Το κώλυμα παύει να υπάρχει αν η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ανεστάλη ή αν ο καταδικασθείς απολύθηκε υπό όρους ή αν παρήλθε δεκαετία από την έκτιση της επιβληθείσας ποινής ή αν χαρίστηκε η ποινή ή άρθηκαν οι κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινής που έχει επιβληθεί και εκτισθεί.
• Να επιτύχει στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού ΕΔΧ αυτ/των σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.